ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชื่องานวิจัยนวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางนิทรา เพ็งสมุทร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,14:41  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,12:14  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลาวัณย์ บุตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,12:12  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน การบริหารงานโรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,16:16  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:51  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณลดา แก้วจินดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:42  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดวิธีปฏิบัติ (Best Practice) ครูผู้สอนโรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริยา สุบินศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:41  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดวิธีปฏิบัติ (Best Practice) ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:40  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสินประกวดแข่งขันกิจกรรมสร้างการดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:38  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา วงษ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:36  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..