ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร 65
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลาวัณย์ บุตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,16:07  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา วงษ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,14:30  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการทำเกษตรกรรม ป1 65
ชื่ออาจารย์ : นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,14:28  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องจากภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริสรา จี้อาทิตย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,14:26  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเรื่องจากภาพ 65
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชรินรัตน์ สุขสาคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,14:24  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,12:14  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลาวัณย์ บุตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,12:12  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน การบริหารงานโรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,16:16  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา สุขสบาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:51  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดวิธีปฏิบัติ (Best Practice) ครูผู้สอนโรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริยา สุบินศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:41  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..