ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : หนูน้อยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,16:07   อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม ป5 2565
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,14:33   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานโรงเรียนคุณธรรม ป3 65
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2566,14:32   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกันยารัตน์ ขำเฟือง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:45   อ่าน 377 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนาทิพย์ ศรีสุข
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:45   อ่าน 203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชนะพัฒน์ เวชศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:44   อ่าน 191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชนกันต์ ฝอยทอง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:44   อ่าน 217 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวราภรณ์ งามเหลา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:28   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พ่ออามาตย์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:27   อ่าน 235 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงษกร ชมชื่น
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:27   อ่าน 192 ครั้ง