ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกันยารัตน์ ขำเฟือง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:45   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนาทิพย์ ศรีสุข
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:45   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชนะพัฒน์ เวชศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:44   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชนกันต์ ฝอยทอง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:44   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวราภรณ์ งามเหลา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:28   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พ่ออามาตย์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:27   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงษกร ชมชื่น
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:27   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภวิชญ์ คงนิ่ม
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:26   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภกฤต สุริโยชัย
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,13:24   อ่าน 78 ครั้ง