กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0817251473
อีเมล์ : tassasa@hotmail.com