กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทัศน์พล เพียงภักดิ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ