ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการเรียนการสอนและมาตรการการป้องกันโควิด (อ่าน 1) 18 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 1 มิ.ย. 64 (อ่าน 26) 15 พ.ค. 64
ประกาศเปิดภาคเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 153) 31 ม.ค. 64
(ฉบับที่2)ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 ได้ทำการปิดสถานศึกษา ในกรณีพิเศษมาตรการป้องกันกา (อ่าน 3116) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 ได้ทำการปิดสถานศึกษา ในกรณีพิเศษมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (อ่าน 3138) 28 ธ.ค. 63
เชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปร่มลงนามถวายสัตย์ปฏิญานฯ (อ่าน 2997) 24 ก.ค. 63
เนื่องจากผลกระทบของโควิด19 โรงเรียนจึงปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3223) 14 ก.ค. 63
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 3027) 22 มิ.ย. 63
โรงเรียนสุจริต (อ่าน 2990) 07 เม.ย. 63
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 ขอความร่วมมือทุกท่าน (อ่าน 3036) 26 มี.ค. 63