รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6
หมู่ที่ 1/1 หมู่ 3   ตำบลพนานิคม  อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ 038029847 เบอร์แฟกส์ -
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :